Pod ČK zástavou
Dokument • 14:24 • Film vhodný všetky vekové kategórie divákov

Réžia: Juraj Török

Miestna organzácia Československého červeného kríža v Liptovskom Trnovci pomocou rodičov a vedenia Jednotného roľníckeho družstva, sa rozhodla zriadiť pre deti z obce letný tábor. Čo všetko museli niekedy deti pod vedením táborových vedúcich zvládnuť aby mohli absolvovať vytúžený svojpomocný tábor?