Hraný film • 7:07 •

Hraný film, 07:07 min., zvuk, ČB, 8mm digitalizovaný film.

Obsahuje dokumentárne zábery z Ružomberka.