Zuzana Hrušková

Vizuálna umelkyňa, autorka stránky KadeTadeFilm.

Životaumenie
Narodila sa v roku 1977 na Orave. Vyštudovala textilný dizajn a multimédiá v Ateliéri slobodnej kreativity na VŠVU v Bratislave u Doc. Daniela Fischera. 14 rokov žila v Anglicku, v roku 2006 absolvovala pobyt a kurátorsko-umeleckú spoluprácou v Berlíne. V lete 2015 v rámci Višegrádskeho fondu spolupracovala s Gallery8 v Budapešti. V súčasnosti je usadená v Ružomberku. V septembri 2014 založila iniciatívu Fotobežka, neskôr ju formovala do občianskeho združenia.