Peter Abonyi - Preklad
Dokument • 14:00 •

Dokument: digit. zvuk, hudba: Invisible beings, Peter Machajdík, 14:00 min, 2022, v dokumente hovorí Fawad Qasemyar, Quas Arch s.r.o.

Ing. arch. Peter Abonyi, mikroportrét medzinárodne uznávaného architekta žijúceho na Liptove (nar. 10. apríla 1965 Revúca). Filmový dokument je do 22.1. 2023 súčasťou interaktívnej inštalácie MEGALITY S PREKLADOM (Galéria Rozeta, Ružomberok), autorka Zuzana Hrušková, produkcia Fotobežka. o.z., 2022. 

Slovami autora:

"Filozofia tvorby: od konca osemdesiatych rokov je moja filozofia tvorby zameraná na organické koncepty nie však na formálnu ale skôr na obsahovú stránku organického svetonázoru v rámci postmodernej plurality. Svoju filozofiu som vyjadril v rámci katalógu k programovej výstave „Živá architektúra“, a neskôr rozvinul v krakovskom časopise „Autoportret“. Je to filozofia charakteristická holistickým prehodnocovaním osvietenských konceptov pod vplyvom dejinných zlyhaní aj  nových poznatkov z oblasti kvantovej fyziky a biológie. Vtelením tejto filozofie alebo skôr teológie tvorby sa stal kostol v Liptovských Sliačoch v ktorom je rozvinutá kresťanská symbolika do uceleného obrazu v ktorom by sa dala architektúra definovať ako „skamenelé slovo“. Tým nadväzujem na živý kultúrny odkaz veľkých osobností liptovskej kultúry ako boli Ladislav Hanus a Jozef Kútnik-Šmálov."