Posviacka artikulárneho kostola
Dokument • 15:06 •

8mm, digitalizovaný film, farba, zvuk

Réžia, kamera, strih: Juraj Török

Evanjelický drevený artikulárny kostol sa nachádza v obci Svätý Kríž na strednom Liptove, v závere Krížskej doliny. Bol postavený majstrom Jozefom Langom v obci Paludza a po jej zatopení pri budovaní Liptovskej Mary bol premiestnený do obce Svätý Kríž. V súvislosti s výstavbou vodného diela bol rozobratý a zreštaurovaný a v pôvodnej podobe znovu postavený v katastri obce Svätý Kríž, na územi starého veľkopaludzského chotára, čím bola zachovaná autentičnosť pôvodného krajinného prostredia tejto vzácnej kultúrnej pamiatky. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.8.1982.

Kostol pochádza z roku 1729 a je to jedna z najväčších drevených stavieb na Slovensku, ale aj v rámci Strednej Európy.