Michal Mačička

Nar. 12.10. 1931 vo Veľkom Bysterci, dnes mestská časť Dolného Kubína. Momentálne žije v Liptovskom Hrádku. Ing. Michal Mačička CSc. je zapísaný predovšetkým ako húževnatý včelár a filmár. Desiatky rokov spolu so svojou (teraz už nebohou) manželkou Ing. Zlaticou Mačičkovou nazerá do života včiel, fotografuje, filmuje, píše odborné aj vedecko-populárne state. Je pedagóg, vedec, spisovateľ, autor dokumentárnych filmov, fotograf, funkcionár včelárskej organizácie a nekomerčnej filmovej tvorby. Zakladateľ Tatranského kamzíka.

Dokument • 13:00