Senníky pod Čertovicou
Dokument • 8:36 •

Senníky pod Čertovicou 

Réžia, kamera, strih: Ing. Michal Mačička CSc. a Ing Zlatica Mačičková

8mm, farebný, dĺžka 8: 36minút, nakrúcanie 1981 - 1983.

Až do roku 1804 sa na Bociach ťažila ruda, ktorú vozili na povozoch, na spracovanie na Mašu pri Lipt. Hrádku. Po tepelnom spracovaní rudy, z nej vyrábali ručné strelné zbrane. Muži na Bociach pracovali v baniach a ženy mali na starosti deti, prípravu jedla pre rodinu, pranie prádla pre celú rodinu a starostlivosť o chov hospodárskych zvierat – oviec – ich kŕmenie a napájanie v lúčnych maštaliach aj v zime. Lúky bolo potrebné pohnojiť, pokosiť trávu, usušiť na seno a toto povnášať v batohoch na povalu lúčnych maštalí. Každý batoh sena vážil okolo 35 – 50 kg. Toto všetko museli tieto ženy zabezpečiť.