Zamatne - spomienky na Ľ. Fullu
Dokument • 15:50 •

Dokumentárny film pozliepaný zo živých spomienok na majstra, akademického maliara Ľudovíta Fullu. Vo filme na majstra spomínajú vybrané osobnosti zo sveta kultúry: Ján Kudlička, Fedor Polóni, Mária Pružinská, Elena Klimešová, Uľjana Zmetáková, Peter Dvorský. 

Réžia: Zuzana Hrušková, 2020, 15:50 min.

Hudba, soundrtrack: Leonard Lofaj - Ley Skeletonn, Dušan Polák