Pestovanie ryže na Slovensku 2
Záznam • 6:29 •

Filmový záznam, pestovanie ryže na Slovensku, ČB, nemý.

Autorka: Mária Pružinská