MUDr. Dušan Makovický
Záznam • 9:17 •

 

Doc. MUDr. Ľubo Javorka, PhD. spolu s Juliánom Helkom odhaľuje pamätník MuDr. Dušana Makovického na ulici Podhora. Dom, kde umrel v r. 1921 MUDr. Dušan Makovický - národovec, ľudomil, prekladateľ, vydavateľ, priateľ a osobný lekár L. N. Tolstého.