Ľudovít Fulla v ateliéri
Záznam • 1:07 •

Akademický maliar Ľudovít Fulla v ateliéri pri práci, filmový záznam, 8mm, nemý, autor neznámy, 1962.

Prezident Československej socialistickej republiky udelil Akad. mal. Ľudovítovi Fullovi Rad práce za celoživotnú tvorbu, ktorou výrazne obohatil československé výtvarné umenie. Ľudovít Fulla v rokoch 1955 – 1962 pôsobil a býval v Žiline na Kuzmányho ulici (niektoré zdroje uvádzajú rok 1956). Po smrti svojej manželky odišiel bývať do rodného Ružomberka. V roku 1958 zriadil v Žiline súkromnú galériu so svojimi dielami, čo bol ojedinelý zjav počas komunistickej totality.