Ľudovít Fulla- pozdravný list
Záznam • 0:43 •

Akad. mal. Ľudovít Fulla pri príležitosti 65-narodenín dostáva list od Stredoslovenského krajského výboru Komunistickej strany Slovenska. Kultúrny dom Andreja Hlinku v Ružomberku.

8mm, digitalizovaný záznam, majetok RTVS, nemý, autor neznámy, 1967.