Posledný predrevolučný okresný 1. máj v Liptovskom Mikuláši
Záznam • 11:51 •

Celookresné oslavy k 70. výročiu 1. mája, Liptovský Mikuláš

Okázalé prvomájové oslavy s nekonečnými sprievodmi, alegorickými vozmi a s čestnými tribúnami zaviedli u nás až komunisti v bývalom režime. Ostrie robotníckych Prvých májov otupili a pôvodne revolučná tradícia sa zmenila na neškodný karneval. Záznam dokumentuje tradičné oslavy 1. mája v Liptovskom Mikuláši.