Ľudovít Fulla- Rad práce
Záznam • 00:01:07

Prezident Československej socialistickej republiky udelil akad. maliarovi Ľudovítovi Fullovi Rad práce za jeho celoživotnú umeleckú tvorbu.

Nemý záznam, autor neznámy, digitalizovaný, ČB, 1962.