Manifestácia občanov - 1989
Dokument • 22:24 •

Manifestácia občanov Ružomberka z dňa 27.11.1989, Námestie A. Hlinku, Ružomberok.

Réžia: Ladislav Cserei

Video8, digitalizovaný film, farba, zvuk.