Pionieri, pionieri
Záznam • 00:57:24

40 rokov pionierskej organizácie
Formát: Video8, digitalizovaný dokumentárny záznam, zvuk, 57:24min.
Autor: Ladislav Cserei
Rok: apríl 1989