Šľachtiteľ Štefan Litavský - otec Márie Pružinskej
Dokument • 00:01:52

Za rozvoj poľnohospodárstva - Filmový mesačník, 1958

Poskytol slovenský filmový ústav v Bratislave, marec 2022.