Šľachtiteľ Štefan Litavský - otec Márie Pružinskej
Dokument • 1:52 •

Za rozvoj poľnohospodárstva - Filmový mesačník, 1958

Poskytol slovenský filmový ústav v Bratislave, marec 2022.