Pod ČK zástavou
Dokument • 14:26 •

Miestna organizácia Československého Červeného Kríža pri Liptovskom Trnovci zriadila deťom letný tábor. Dokument zaznamenáva vznik letného tábora s jeho radostnými chvíľami.