Sliačanské vence
Dokument • 13:34 •

Námet: Judita Feňvešová

Scenár, réžia, strih a zvuk: PhDr. Jaroslav Čukan, PhDr. Karol Strelec, Juraj Torok

Kamera: Ján Šimanský

Spolupráca: Mária Kelčíková

Slovenské národné múzeum

Etnografický ústav v Martine

1986