Záznam • 8:40 •

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Ondreja. Námestie Andreja Hlinku, Ružomberok