Záznam • 00:08:40

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Ondreja. Námestie Andreja Hlinku, Ružomberok