Nad obrazmi zo života
Dokument • 00:18:13

Medailón o maliarovi Karolovi Feňvešovi, farba, zvuk, digitálne médium, 2004.

Autor: Ľubomír Patsch