Brhlovské obydlia
Dokument • 9:20 • Film vhodný všetky vekové kategórie divákov

Brhlovské kamenné obydlia je autorský dokument o vzniku a využívaní obydlí vytesaných do skaly, ktoré sú ešte i dnes používané v okrese Levice. Dokument o živote ľudí v týchto obydliach.

Réžia: Ing. Michal Mačička CSc., Michal Mačička ml.

Rok: 1980, analóg, 8mm film, farebný, zvuk